Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   Кодекс етики

   КОДЕКС ЕТИКИ РІЄЛТОРА

   Розділ I . Загальні положення

   Рієлтор здійснює професійну діяльність на основі принципів професіоналізму, співробітництва,, сумлінної конкуренції, пріоритету інтересів Клієнта та недискримінації Клієнта.

   Принцип 1

   Принцип професіоналізму включає в себе знання та дотримання чинного законодавства в сфері нерухомості та суміжних галузях, обізнаність у поточних питаннях ринку нерухомості, вдосконалення власного професійного рівня, надання Клієнту послуги високої якості.

   1.1.  Рієлтор чітко встановлює умови професійної діяльності на ринку. До таких умов належать: перелік послуг, що їх надає Рієлтор Клієнту, розмір рієлторської винагороди, відповідальність Рієлтора. Рієлтор зобов'язаний попереджати про такі умови Клієнта та інших осіб, з якими встановлені професійні стосунки.

   1.2.  Рієлтор забезпечує детальне документальне фіксування всіх умов, прав, обов'язків, погоджень, повідомлень, угод, пов'язаних з професійними відносинами. Рієлтор своєчасно забезпечує всіх осіб, які є сторонами професійних відносин, примірниками (або копіями) угод, контрактів та інших необхідних документів.

   1.3.  Рієлтор здійснює професійну діяльність відповідно до вимог нормативних та інших актів, що регулюють відповідну галузь, умов отриманих ліцензій, дозволів, сертифікатів, укладених угод. Рієлтор дотримується засад кодексів, положень, угод, укладених з професійними громадськими організаціями.

   1.4. Рієлтор здійснює професійну діяльність на основі порядності, чесності та поваги у відносинах з Клієнтом і особами, з якими Рієлтор має професійні стосунки, а також відносно суспільства та держави.

   1.5. Рієлтор уникає замовчування суттєвих фактів та обставин, перебільшення, неточності, неповноти при інформуванні Клієнта та осіб, з якими Рієлтор має професійні відносини.

   1.6. Рієлтор не бере участі безпосередньо або опосередковано у фальсифікації інформації, омані, шахрайстві, зловживанні довірою Клієнта.

    

   Розділ II. Взаємовідносини Рієлторів

   Принцип 2.

   Рієлтор здійснює діяльність на основі принципу співробітництва з іншими Рієлторами. Принцип співробітництва між Рієлторами включає:

   а) надання достовірної інформації про об'єкти нерухомості;

   б)  обмін       інформацією про зміни у чинному законодавстві;

   в) обмін інформацією про об’єкти нерухомості, які викликають сумніви з точки зору відповідності законодавству, а також робота з якими небажана з інших причин (із зазначенням таких причин);

   г) обмін інформацією про некоректну поведінку на ринку нерухомості Рієлторів, Клієнтів та інших осіб - учасників ринку нерухомості;

   д)        обмін досвідом роботи між Рієлторами.

   2.1 Під час здійснення професійної діяльності Рієлтор інформує Клієнта та інших осіб, з якими в Рієлтора існують професійні відносний, про наявність або відсутність у нього договірних прав і зобов'язань перед цими особами.

   2.2. Рієлтор має дізнатися у потенційного Клієнта, перш ніж представляти його інтереси, чи не були покладені аналогічні права та обов'язки на іншого Рієлтора. Будь-які контакти з Клієнтом іншого Рієлтора можливі лише при наявності письмової згоди останнього.

   2.3. Розповсюдження інформації про об’єкти нерухомості, договірні права на продаж (оренду) яких належить іншому Рієлтору. можливе лише за його письмовою згодою.

   Принцип 3.

   Рієлтор здійснює професійну діяльність на основі принципу сумлінної конкуренції у професійних відносинах.             Принцип сумлінної конкуренції   означає:

   а)        рівні права та обов'язки Рієлторів;

   б)        нерозповсюдження оманливих, умисно викривлених відомостей, що дискредитують Рієлторів;

   в) недопущення несанкціонованого використання документів або витягів з документів інших Рієлторів;

   г)  неприпустимість демпінгу (суттєвого заниження) при встановленні розміру оплати послуги Рієлтора.

   3.1. Рієлтор при здійсненні професійної діяльності виключає дії, спрямовані на дискредитацію галузевих громадських організацій та їх членів, професії Рієлтора в цілому.

   3.2. Рієлтор при здійсненні професійної діяльності керується існуючими спільними програмами щодо професійної підготовки, сертифікації, інформаційного ресурсу.

   3.3. Рієлтор при здійсненні професійної діяльності дотримується принципа безконфліктності й взаємоприйнятного позасудового розв’язання суперечок з Клієнтом, іншими Рієлторами та особами- учасниками договірних відносин.

   Розділ IIІ. Відносини Рієлторів та Клієнта

   Принцип 4.

   Рієлтор здійснює професійну діяльність за дорученням, в інтересах і за рахунок Клієнта, інтереси Клієнта мають пріоритет відносне власних матеріальних та/або моральних інтересів Рієлтора.

   4.1. Рієлтор виконує зобов'язання відносно Клієнта чітко, своєчасно, сумлінно та безумовно згідно з укладеним письмовим договором.

   4.2. Інтереси Клієнта не є підставою для порушення Рієлтором норм чинного законодавства, етичних принципів та професійних стандартів.

   4.3. Рієлтор не зобов’язаний надавати Клієнту додаткову інформацію та/або консультувати його з питань, що виходять за межі їх письмових договірних відносин.

   4.4. Рієлтор роз’яснює Клієнту правові й фінансові наслідки зобов'язань щодо підготовки та проведення правочину, а також подає рекомендації щодо оптимальних варіантів вирішення поточних питань,

   4.5. Не допускається використання Рієлтором необізнаності, некомпетентності або стану здоров'я Клієнта з метою отримання доходу.

   4.6. Конфіденційна інформація щодо Клієнта не підлягає розголошенню Рієлтором, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

   Принцип 5.

   Рієлтор здійснює Професійну діяльність на основі принципу недискримінації Клієнта, що означає надання рівноцінних професійних послуг всім замовникам рієлторської послуги незалежно від їх національної, расової, етнічної приналежності, релігійних й ідеологічних переконань, статі, соціального та сімейного стану, професії, стану здоров'я тощо.