Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   Структура РРВ АФНУ

   Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (надалі - Збори), які скликаються Радою Організації. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Про скликання і порядок денний Зборів члени Організації повідомляються не пізніше ніж за один місяць до їх відкриття. В роботі Зборів приймають участь усі члени Організації.

   Позачергові Збори можуть скликатися за ініціативою Голови Ради Організації, Ревізійної комісії або на вимогу 25 % членів Організації, оформленої письмово від імені кожного члена. Повідомлення членів Організації про скликання позачергових Зборів проводиться не пізніше ніж за один місяць до їх проведення.

   Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як 60% від загальної кількості членів Організації.

   У період між Зборами керівним органом Організації є Рада, яка повноважна вирішувати будь-які питання щодо діяльності Організації, що не належать до виключної компетенції Асоціації та Зборів Організації, та яка обирається Зборами на два роки.

    

   На сьогоднішній день до складу Ради входять:

   Голова Ради РРВ АФНУ-  Ляшук Олександр Євгенійович

    

   Члени Ради РРВ АФНУ:

   Максимчук Юліанна Петрівна

   Радько Ірина Анатоліївна

   Гойда Ігор Дмитрович

   Бойчура Юлія Володимирівна

   Мірчук Борислава Борисівна

    

   Голова Ради Організації обирається Зборами на два роки, він:

   - очолює Організацію, а також керує Радою;

   - звітує про діяльність Організації перед членами Організації на Загальних зборах з періодичністю 2 рази на рік;

   - без доручення діє від імені Організації і виступає від її імені в державних, громадських органах, організаціях, установах, підприємствах і їх об'єднаннях усіх видів і форм власності і судових органах, а також перед громадянами як в Україні, так і поза її межами, дає доручення, в тому числі з правом передоручення;

   - забезпечує господарське використання майна Організації, володіє правом першого підпису на фінансових (включаючи банківські) документах, заключає від імені Організації договори (контракти, угоди) з юридичними і фізичними особами;

   - видає накази, розпорядження, дає доручення і вказівки, обов'язкові для усіх працівників Організації;

   - здійснює іншу діяльність в межах своїх повноважень;

   - для забезпечення практичної діяльності може назначити на посаду виконавчого директора Організації і наділяти його повноваженнями, які не виходять за межи тих, якими сам володіє, або сам може здійснювати виконавчі функції .